Częste pytania

Warunkiem udzielenia kredytu jest nasza pozytywna ocena Twojej zdolności kredytowej. W tym celu potrzebujemy zrozumieć jakie jest Twoje podstawowe źródło utrzymania, jak stabilny jest ten dochód w czasie i ile wynosi. Dlatego by to ocenić możemy Cię poprosić na etapie wnioskowania o kredyt o przekazanie nam dokumentów potwierdzających Twój dochód. Dokumentem takim jest np. wyciąg z Twojego konta, na który wpływa Twój dochód. Akceptowane przez nas dokumenty możesz sprawdzić tutaj.

Nie. W Inbank, umowę kredytu zawierasz indywidualnie

Nie. W Inbank, umowę kredytu zawierasz indywidualnie.

Najprawdopodobniej z powodu braku zgodności danych osobowych. Warunkiem zaakceptowania przez nas Twojego przelewu jest pełna zgodność danych nadawcy jakie widnieją w otrzymanym przez nas przelewie z Twoimi danymi jako osoby wnioskującej o kredyt. Dane jakie porównujemy to: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod, miasto). Spróbuj zawnioskować o produkt raz jeszcze wpisując odpowiednie dane osobowe i adresowe, sprawdzając wcześniej czy odpowiadają danym w banku, z którego robisz przelew.

Ratę kredytu przelewaj terminowo, zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogram spłat, na poniższy rachunek bankowy*) **):

*) dla umów zawartych do 29-09-2021

Beneficjent AS Inbank SA Oddział w Polsce
Bank Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku 18 1090 1056 0000 0001 3404 4700
Tytuł przelewu Tu wpisz numer swojej umowy kredytowej

WAŻNE: Robiąc przelew upewnij się, by w polu Tytuł przelewu zawsze podawać Twój indywidualny numer umowy kredytowej. W przypadku braku tych danych przelew będzie zwrócony na rachunek, z którego został wysłany.

**) dla umów zawartych od 30-09-2021

WAŻNE: Ratę kredytu przelewaj na indywidualny rachunek do spłat rat wskazany w umowie kredytu w paragrafie „Warunki umowy”.

Jeżeli chcesz nadpłacić kredyt lub spłacić go w całości przed terminem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia kwoty spłaty a następnie przelej środki na poniższy rachunek bankowy*) **):

*) dla umów zawartych do 29-09-2021

Beneficjent AS Inbank SA Oddział w Polsce
Bank Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku 19 1090 1056 0000 0001 3404 4682
Tytuł przelewu Tu wpisz numer swojej umowy kredytowej

WAŻNE: Robiąc przelew upewnij się, by w polu Tytuł przelewu zawsze podawać Twój indywidualny numer umowy kredytowej. W przypadku braku tych danych przelew będzie zwrócony na rachunek, z którego został wysłany.

**) dla umów zawartych od 30-09-2021

Beneficjent AS Inbank SA Oddział w Polsce
Bank Bank PKO BP S.A.
Numer rachunku 58 1020 1026 0000 1302 0463 3527
Tytuł przelewu Tu wpisz numer swojej umowy kredytowej

WAŻNE: Robiąc przelew upewnij się, by w polu Tytuł przelewu zawsze podawać Twój indywidualny numer umowy kredytowej. W przypadku braku tych danych przelew będzie zwrócony na rachunek, z którego został wysłany

W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu, do którego ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. umów o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ww. ustawy) Inbank dokonuje zwrotu kosztów kredytu, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, na rachunek wskazany przez kredytobiorcę. W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość złożenia w Banku wniosku o zwrot kosztów kredytu, które dotyczą okresu, o który skrócono okres obowiązywania umowy, wraz z podaniem numeru rachunku.

Zgodnie z paragrafem umowy "WARUNKI I TERMIN SPŁATY KREDYTU", wcześniejsza spłata części pożyczki nie spowoduje zmiany wysokości raty pożyczki tylko skrócenie okresu kredytowania w zależności od wysokości dokonanej przez Pożyczkobiorcę wpłaty. W takim przypadku całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Bank poinformuje Pożyczkobiorcę o wysokości ostatniej raty przynajmniej 7 dni przed terminem jej płatności w odrębnym piśmie. W celu rozliczenia kosztów, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, a które Pożyczkobiorca poniósł przed dokonaniem wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca informuje Bank o numerze rachunku, na który życzy sobie, aby Bank zwrócił nadpłaconą kwotę. Kredytobiorca, który dokonał wcześniejszej częściowej spłaty kredytu ma możliwość złożenia w Banku wniosku o obniżenie raty kredytu bez zmiany okresu kredytowania.

Środki z kredytu samochodowego w Inbank można przeznaczyć na zakup samochodu, ale także motocykla, quada lub innych pojazdów mechanicznych do 3,5 tony.

Przede wszystkim kredyt samochodowy w Inbank to kredyt bez zabezpieczeń. Nie jest wymagany wpis Banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, zastaw rejestrowy lub cesja praw z umowy ubezpieczenia. Pojazd pozostaje wyłączną własnością kredytobiorcy.

Poza tym Klient może ubiegać się o finansowanie już na starcie poszukiwań, nie mając jeszcze wybranego samochodu lub motocykla. Nie trzeba też przedstawiać dokumentów rejestrowych, karty pojazdu czy polisy. Klient samodzielnie wyznacza kwotę, której potrzebuje, a ewentualną nadwyżkę, która może pozostać po zakupie, może przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny.

Kredyt samochodowy w Inbank dostępny jest całkowicie online. Całość procesu kredytowego przebiega w intenrnecie – wnioskowanie, podpisanie umowy oraz wypłata środków.

W przypadku kredytu samochodowego w Inbank nie ma takiej potrzeby. Jest to kredyt całkowicie bez zabezpieczeń. U nas nie ma tego, czego często wymagają inne banki, czyli wpisu banku jako współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu ani cesji praw z polisy OC/AC.

Nie. W Inbank oferujemy kredyt samochodowy bez zabezpieczeń. Jak przy wszystkich naszych produktach, klient dostaje tylko to, co go interesuje, bez dodatkowych wymagań.

Ubiegając się o kredyt samochodowy w Inbank na etapie wnioskowania, we wybranych przypadkach, należy dostarczyć tylko dokument potwierdzający dochód. Może być to wyciąg z konta bankowego z historią 3 ostatnich miesięcy.

Dopiero po zawarciu umowy kredytu, w celu utrzymania korzystnych warunków kredytu samochodowego, kredytobiorca musi dostarczyć kopię faktury VAT potwierdzającą zakup pojazdu albo kopię umowy sprzedaży pojazdu wraz z kopią dowodu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych potwierdzającą celowy charakter kredytu. Ma na to 30 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

O kredyt można ubiegać się w dowolnym momencie, nawet kiedy dopiero planujemy zakup i jesteśmy w trakcie poszukiwań. Ważne tylko, aby w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kredytu dostarczyć do banku kopię faktury VAT potwierdzającą zakup pojazdu albo kopię umowy sprzedaży pojazdu wraz z kopią dowodu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych potwierdzającą celowy charakter kredytu. Pozwoli to na zachowanie korzystnych warunków kredytu samochodowego.

W takim przypadku prowizja od udzielonego kredytu ulega zwiększeniu o 4 punkty procentowe. W konsekwencji klient jest zobowiązany do dopłacenia jednorazowo prowizji od udzielonego kredytu w wysokości 4% całkowitej kwoty kredytu, w terminie 14 dni od daty upływu 30 dniowego terminu do dostarczenia dokumentów potwierdzających zakup pojazdu.

Nie stanowi to żadnego problemu. W przypadku kredytu samochodowego w Inbank, klient może wnioskować o dowolną kwotę w przedziale od 4 000 zł do 50 000 zł. Jeśli kupi samochód tańszy, nadwyżkę może przeznaczyć na dowolny cel, np. związany z nowym nabytkiem - może kupić nowe opony zimowe, opłacić OC/AC lub miejsce garażowe.

Jedyne czego wymagamy to dostarczenie kopii faktury VAT potwierdzającej zakup pojazdu albo kopii umowy sprzedaży pojazdu wraz z kopią dowodu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kredyt samochodowy jako rozwiązanie celowe oferuje korzystniejsze warunki oprocentowania, co znacząco wpływa na obniżenie comiesięcznej raty wzgledem zwykłego kredytu gotówkowego. W Inbank jest to 6,99% w skali roku, podczas gdy kredyt gotówkowy oprocentowany jest na poziomie 8,85%.