Aktualności


Zmiana stawek oprocentowania nominalnego kredytów oraz odsetek za opóźnienie

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17-03-2020 r. od dnia 18-03-2020 poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego uległ obniżeniu o 0.5 punktu procentowego i wynosi obecnie 1.0 punkt procentowy.

W związku z tym, stosownie do zapisów art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego AS Inbank, działający w Polsce poprzez AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce, obniżył, od dnia 18-03-2020 r., maksymalną stawkę oprocentowania nominalnego kredytów do poziomu 8.85% w skali roku.

Ponadto informujemy, że od 18-03-2020 r., w związku z obniżeniem poziomu stopy referencyjnej, wysokość odsetek za opóźnienie uległa obniżeniu do poziomu 13.00% w skali roku.