Aktualności


Zmiana wysokości odsetek za opóźnienie

Zmiana wysokości odsetek za opóźnienie

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06-10-2021 r. od dnia 07-10-2021 poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego uległ podwyższeniu o 0.4 punktu procentowego i wynosi obecnie 0.5% w skali roku.

Informujemy, że od 07-10-2021 r., w związku ze zmianą poziomu stopy referencyjnej, wysokość odsetek za opóźnienie uległa podwyższeniu do poziomu 12.00% w skali roku.