Ważne dokumenty

Poniżej znajdziesz wzory ważnych dokumentów.

Regulaminy
pobierz obowiązuje od
Regulamin bankowości elektronicznej pdf 01.06.2021
Formularze informacyjne
pobierz obowiązuje od
Arkusz informacyjny dla deponentów pdf 15.03.2017
Dokumentacja Lokat Terminowych
pobierz obowiązuje od
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych pdf 16.11.2021
Pełnomocnictwo pdf 17.06.2019
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci pdf 17.06.2019
Oświadczenia
pobierz obowiązuje od
Oświadczenie CRS pdf 01.05.2017
Oświadczenie FATCA pdf 01.05.2017
Dokumentacja Ubezpieczeniowa
pobierz obowiązuje od
Dokumentacja "Konkretna Ochrona" pdf 09.04.2021
Zasady przetwarzania danych osobowych
pobierz obowiązuje od
Zasady przetwarzania danych osobowych pdf 30.09.2021
Prawa osób których dane dotyczą pdf 10.08.2020
Informacja o instrumentach pomocowych oferowanych przez Inbank w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań
pobierz obowiązuje od
Wniosek o restrukturyzację kredytu pdf 01.10.2020
Informacja o instrumentach pomocowych pdf 01.10.2020
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu pdf 24.06.2020